Adobe Photoshop 23.3.1.426

Adobe Photoshop 23.3.1.426

Adobe Systems Inc. – Commercial – Android Windows Mac
ra khỏi 109 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Adobe ® Photoshop ® CS5 phần mềm định nghĩa lại các hình ảnh kỹ thuật số với công cụ nhiếp ảnh mới mạnh mẽ và khả năng đột phá cho lựa chọn hình ảnh phức tạp, thực tế bức tranh, và chỉnh sửa thông minh. Thưởng thức cross-nền tảng 64-bit, hỗ trợ và một loạt các quy trình làm việc cải tiến.

Tổng quan

Adobe Photoshop là một Commercial phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 14.608 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Photoshop là 23.3.1.426, phát hành vào ngày 05/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0, được sử dụng bởi 48 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Photoshop đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac.

Người sử dụng của Adobe Photoshop đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Photoshop!

Cài đặt

người sử dụng 14.608 UpdateStar có Adobe Photoshop cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại